Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Kwaliteit en kwaliteitsstatuut

De praktijk hecht veel belang aan vakinhoudelijke kwaliteit van de psychologische behandeling en ethisch verantwoorde beroepsuitoefening. Vakkennis wordt op peil gehouden door middel van regelmatige bijscholing en intervisie. De Beroepscode voor psychologen, opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) wordt nageleefd. Meer informatie hierover vindt u op de website van het NIP.

 

Kwaliteitsstatuut

Per 1-1-2017 zijn alle aanbieders van de Geneeskundige GGZ (Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ), binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hierin wordt door de zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg voor de individuele cliënt georganiseerd is. Het doel hiervan is gepaste zorg leveren en te zorgen dat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd is. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de praktijk voldoet aan de door de overheid gestelde eisen. U kunt het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van deze praktijk inzien en/of downloaden door op onderstaande link te klikken:

Kwaliteitsstatuut Psychologenpraktijk Freesoul