Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Vergoeding en tarieven

Verwijsbrief

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts, psychiater of specialist nodig. U kunt in uw verzekeringspolis lezen welke arts kan verwijzen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Op de verwijzing dient in ieder geval het volgende te staan: verwijzing voor Generalistische Basis GGZ en vermoeden dat er sprake is van een DSM-IV diagnose (zo mogelijk welke). Daarnaast dienen de AGB-code van de arts en uw geboortedatum, adres en inschrijvingsnummer bij de verzekering op de verwijzing vermeld te zijn. Er moet een handtekening van de arts en/of een praktijkstempel op staan. De datum op de verwijsbrief dient van voor het eerste consult zijn en niet ouder dan 3 maanden.

Als u niet door de huisarts wordt verwezen maar u wilt toch gesprekken, dan kunt u ervoor kiezen de consulten zelf te betalen.

 

Vergoeding 2018

Er zijn contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. U kunt de vergoeding van Generalistische Basis GGZ nalezen in uw polisvoorwaarden of navragen bij de zorgverzekeraar.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie zorgproducten afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten: licht (max 5 sessies), middel (6-8 sessies) of intensief (9-11 sessies). Als bij intake blijkt dat er geen sprake is van klachten die voor vergoeding in aanmerking komen, dan wordt een onvolledig behandeltraject bij de verzekeraar gedeclareerd (2 sessies). De behandeling wordt achteraf aan de verzekeraar gefactureerd. De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket. Wel is er een eigen risico van €385,- in 2018 voor alle zorg samen uit het basispakket. Er geldt géén eigen bijdrage meer voor psychologische zorg.

Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-IV stoornis, bijvoorbeeld een angststoornis of depressie). De behandeling van werkproblemen, relatieproblemen, burn out en aanpassingsproblemen wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Dit wordt wel door een aantal aanvullende verzekeringen van ONVZ, PNO, Amersfoortse en VVAA vergoed. Mindfulness Based Cognitieve Therapie wordt alleen vergoed als er sprake is van terugkerende depressies. Beplaalde aanvullende verzekeringe vergoeden een klein deel. Indien u behandeling wenst voor klachten of met methoden die niet voor vergoeding in aanmerkingen komen dan bent u uiteraard toch van harte welkom. U kunt de behandeling dan zelf betalen. Tarieven vindt u hieronder.

 

Tarieven buiten vergoeding

Voor consulten die buiten verzekerde zorg vallen (OVP), gelden onderstaande tarieven. Deze tarieven gelden ook als u ervoor kiest om de behandeling zelf te betalen. Er wordt maandelijks een factuur gestuurd. De diensten zijn vrijgesteld van BTW, tenzij betaald door de werkgever.

  • Intake: €90,00 voor 60 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd (administratie)
  • Vervolgconsult: €90,00
  • Telefonisch consult: €30,- voor 15 minuten
  • E-consult: €21,-

 

No show tarief

Als een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, kan een no show tarief van €42,50 in rekening worden gebracht.