Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Informatie voor verwijzers

Huisartsen, bedrijfsartsen, specialisten en hulpverleners in de GGZ kunnen cliënten zowel telefonisch als via het contactformulier op deze site aanmelden. Voor vergoeding door de zorgverzekering is een verwijsbrief van een arts van belang. De zorgverzekeraar verzoekt hierop in ieder geval te noteren: verwijzing naar Generalistische Basis GGZ, vermoeden van DSM-IV diagnose, uw agb-code en de gegevens van de cliënt. Het is prettig als u daarnaast informatie noteert die u van belang vindt. De cliënt kan zelf contact opnemen om een afspraak te maken. Bij een spoedindicatie kan de behandeling direct worden gestart.

Indien de cliënt toestemming geeft voor overleg, zal ik u na de intakefase kort schriftelijk berichten over bevindingen en voorgestelde behandeling. Aan het einde van de behandeling zal ik u berichten over het behandelbeloop en resultaat. Indien nodig, zal ik tussentijds contact opnemen voor overleg.

Contra-indicaties voor verwijzing naar deze praktijk:

  • ernstige suicidaliteit
  • eetstoornissen
  • complexe traumatisering