Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Werkwijze psychologische behandeling

Intakefase

In het intakegesprek zullen vragen gesteld worden over uw levenssituatie, klachten, de manier waarop u hiermee omgaat en de manier waarop het uw leven beïnvloedt. Er zal gevraagd worden een hulpvraag of behandeldoel te omschrijven. Daarnaast wordt u vooraf verzocht één of meer vragenlijsten in te vullen om een objectieve indruk te krijgen van uw klachten. Vervolgens zal uitleg gegeven worden over de werkwijze. Hierbij wordt geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw klachten, problemen, hulpvraag en uw persoonlijke voorkeur. U kunt nagaan of het klikt en of mijn werkwijze u aanspreekt. Als dit niet het geval is of als uw klachten buiten mijn expertise liggen, kan ik u helpen om een geschikte collega te vinden. Het kan ook zijn dat we samen tot de conclusie komen dat slechts één of een beperkt aantal gesprekken voldoende is.

 

Behandelplan

Op basis van de intake (1 a 2 gesprekken) en de resultaten van de vragenlijst(en), wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Hierin staat kort een omschrijving van uw situatie. Daarnaast worden onder andere uw hulpvraag, doelen en werkwijze omschreven. Als de behandeling voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt (zie Vergoeding en tarieven), staat ook beschreven voor welk zorgproduct u in aanmerking komt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie zorgproducten afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten: licht (max 5 sessies), middel (6-8 sessies) of intensief (9-12 sessies).Daarnaast staat omschreven hoe het effect van de behandeling geëvalueerd wordt. Hierbij kan opnieuw gebruik gemaakt worden van een vragenlijst om de klachten in kaart te brengen. Indien u hiervoor toestemming geeft, wordt uw huisarts schriftelijk op de hoogte gesteld van de start van de behandeling.

 

Behandelfase

Na de intakefase en het opstellen van het behandelplan, volgt de behandelfase. Hierin wordt gewerkt aan het doel dat u wilt bereiken middels de werkwijze zoals omschreven in het behandelplan. In de behandeling wordt met name gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, zoals registratie, gedachten onderzoeken, ontspanningstechnieken en EMDR. Meer informatie over cognitieve gedragstherapie vindt u op de website van de Vereniging voor Gedrags en Cognitieve therapie; VGCt. Meer informatie over EMDR vindt u op de website van Vereniging EMDR Nederland. De behandeling bestaat onder andere uit uitleg, verwerven van inzicht en aanleren van nieuwe vaardigheden. De behandeling heeft het beste resultaat als u ook tussen de consulten door met aandachtspunten of oefeningen bezig bent.