Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

gz-psycholoog

Gezondheidszorgpsycholoog

Ik ben opgeleid tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Een GZ-psycholoog heeft na de universiteit een tweejarige postdoctorale opleiding gevolgd die hem/haar heeft toegerust om in alle sectoren van de gezondheidszorg te werken. Daarnaast kan een GZ-zorgpsycholoog eerstelijns psychologische zorg in een vrijgevestigde praktijk bieden. Deze psycholoog behandelt psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekten en invaliditeit. Hoofdtaken van de gezondheidszorgpsycholoog zijn diagnostiek en behandeling. Daarbij worden psychologische kennis en ervaring toegepast. Gezondheidszorgpsychologen zijn geregistreerd in het landelijk register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).