Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Geheimhouding van uw gegevens

Alles wat u mij vertelt is vertrouwelijk. Ik mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. In principe hoef ik niet aan u te vragen of ik over u van gedachten mag wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat ik iets met collega's bespreekt, kunt u dat zeggen. U bent overigens niet verplicht alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.

U kunt hier meer over lezen in de informatie van de LVVP in de beroepscode voor psychologen, zie www.psynip.nl