Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Praktijkfolder

Praktijkfolder Psychologenpraktijk FREESOUL


Psychologenpraktijk FREESOUL

Sweelinckplein 9-11
2517 GK Den Haag
Telefoon: 070-3220196

psychologenpraktijkfreesoul.praktijkinfo.nl

E-mail: praktijkfreesoul@gmail.com


Welkom

Welkom op de website van Psychologenpraktijk FREESOUL, praktijk voor psychologische behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ. Dit is een kortdurende behandeling voor milde psychische klachten die relatief kort bestaan. In de behandeling kan gebruik gemaakt worden van cognitieve gedragstherapie, EMDR en mindfulness. 

Deze solopraktijk van Amber Leurs, GZ-psycholoog (BIG geregistreerd), is gevestigd op het Sweelinckplein in Den Haag. De praktijk is open op maandag, donderdag en vrijdag tot 14.30, op dinsdag tot 17.45. Er zijn contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Op deze website vindt u onder andere informatie over het behandelaanbod, de werkwijze, achtergronden en vergoedingen.

U kunt zich telefonisch (070-3220196) of via het contactformulier aanmelden. Uiteraard kunt u ook contact opnemen bij verdere vragen.

 

U kunt hier klikken om de huidige wachttijd voor een intake te zien.

 

Wanneer zoekt u hulp

Iedereen heeft weleens problemen. Vaak lukt het om dit zelf op te lossen, bijvoorbeeld door er met partner, vrienden of familie over te praten. Soms lukt het niet om psychische klachten of problemen in uw eentje of met behulp van vrienden op te lossen. Het kan dan prettig zijn om er eens met een buitenstaander over te praten.

Een psycholoog kan hulp bieden bij psychische klachten, levensvragen en het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen. De stap om naar een psycholoog te gaan kan groot zijn. Vaak is de drempel hoog omdat mensen niet weten wat ze kunnen verwachten. Aan de andere kant is het niet verstandig hulp zoeken lang uit te stellen. Juist als u er vroeg bij bent, kan een psycholoog u snel en effectief hulp bieden.

 

Voor welke klachten

U kunt bij deze praktijk terecht bij problemen op onder andere de volgende gebieden:

 

 • piekerenklachten
 • paniekklachten
 • depressieve klachten
 • eenmalige schokkende ervaring (PTSS)
 • onzekerheid in contact met anderen (sociale angst)
 • assertiviteitsproblemen
 • negatief zelfbeeld
 • perfectionisme
 • concentratieproblemen
 • dwangmatigheid (obsessieve-compulsieve stoornis)
 • fobie
 • faalangst
 • hypochondrie
 • uitstelgedrag
 • ongewenste gewoonten
 • spanningsklachten

 

 

 

Werkwijze psychologische behandeling

Intakefase

In het intakegesprek zullen vragen gesteld worden over uw levenssituatie, klachten, de manier waarop u hiermee omgaat en de manier waarop het uw leven beïnvloedt. Er zal gevraagd worden een hulpvraag of behandeldoel te omschrijven. Daarnaast wordt u vooraf verzocht één of meer vragenlijsten in te vullen om een objectieve indruk te krijgen van uw klachten. Vervolgens zal uitleg gegeven worden over de werkwijze. Hierbij wordt geprobeerd zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw klachten, problemen, hulpvraag en uw persoonlijke voorkeur. U kunt nagaan of het klikt en of mijn werkwijze u aanspreekt. Als dit niet het geval is of als uw klachten buiten mijn expertise liggen, kan ik u helpen om een geschikte collega te vinden. Het kan ook zijn dat we samen tot de conclusie komen dat slechts één of een beperkt aantal gesprekken voldoende is.

 

Behandelplan

Op basis van de intake (1 a 2 gesprekken) en de resultaten van de vragenlijst(en), wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Hierin staat kort een omschrijving van uw situatie. Daarnaast worden onder andere uw hulpvraag, doelen en werkwijze omschreven. Als de behandeling voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt (zie Vergoeding en tarieven), staat ook beschreven voor welk zorgproduct u in aanmerking komt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie zorgproducten afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten: licht (max 5 sessies), middel (6-8 sessies) of intensief (9-12 sessies).Daarnaast staat omschreven hoe het effect van de behandeling geëvalueerd wordt. Hierbij kan opnieuw gebruik gemaakt worden van een vragenlijst om de klachten in kaart te brengen. Indien u hiervoor toestemming geeft, wordt uw huisarts schriftelijk op de hoogte gesteld van de start van de behandeling.

 

Behandelfase

Na de intakefase en het opstellen van het behandelplan, volgt de behandelfase. Hierin wordt gewerkt aan het doel dat u wilt bereiken middels de werkwijze zoals omschreven in het behandelplan. In de behandeling wordt met name gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, zoals registratie, gedachten onderzoeken, ontspanningstechnieken en EMDR. Meer informatie over cognitieve gedragstherapie vindt u op de website van de Vereniging voor Gedrags en Cognitieve therapie; VGCt. Meer informatie over EMDR vindt u op de website van Vereniging EMDR Nederland. De behandeling bestaat onder andere uit uitleg, verwerven van inzicht en aanleren van nieuwe vaardigheden. De behandeling heeft het beste resultaat als u ook tussen de consulten door met aandachtspunten of oefeningen bezig bent.

 

 

 

Meenemen bij eerste gesprek

U wordt gevraagd uw legitimatiebewijs, verzekeringspas en een verwijsbrief van de arts (als de behandeling binnen vergoeding door de zorgverzekeraar valt) mee te nemen naar het eerste gesprek. Daarnaast kan het prettig zijn om van te voren een lijstje met vragen, klachten en/of belangrijke zaken die u wilt bespreken te maken zodat we hier tijdens het eerste gesprek bij stil kunnen staan.

 

 

Vergoeding en tarieven

Verwijsbrief

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heeft u een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts, psychiater of specialist nodig. U kunt in uw verzekeringspolis lezen welke arts kan verwijzen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Op de verwijzing dient in ieder geval het volgende te staan: verwijzing voor Generalistische Basis GGZ en vermoeden dat er sprake is van een DSM-IV diagnose (zo mogelijk welke). Daarnaast dienen de AGB-code van de arts en uw geboortedatum, adres en inschrijvingsnummer bij de verzekering op de verwijzing vermeld te zijn. Er moet een handtekening van de arts en/of een praktijkstempel op staan. De datum op de verwijsbrief dient van voor het eerste consult zijn en niet ouder dan 3 maanden.

Als u niet door de huisarts wordt verwezen maar u wilt toch gesprekken, dan kunt u ervoor kiezen de consulten zelf te betalen.

 

Vergoeding 2018

Er zijn contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. U kunt de vergoeding van Generalistische Basis GGZ nalezen in uw polisvoorwaarden of navragen bij de zorgverzekeraar.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie zorgproducten afhankelijk van de ernst en complexiteit van de klachten: licht (max 5 sessies), middel (6-8 sessies) of intensief (9-11 sessies). Als bij intake blijkt dat er geen sprake is van klachten die voor vergoeding in aanmerking komen, dan wordt een onvolledig behandeltraject bij de verzekeraar gedeclareerd (2 sessies). De behandeling wordt achteraf aan de verzekeraar gefactureerd. De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket. Wel is er een eigen risico van €385,- in 2018 voor alle zorg samen uit het basispakket. Er geldt géén eigen bijdrage meer voor psychologische zorg.

Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-IV stoornis, bijvoorbeeld een angststoornis of depressie). De behandeling van werkproblemen, relatieproblemen, burn out en aanpassingsproblemen wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Dit wordt wel door een aantal aanvullende verzekeringen van ONVZ, PNO, Amersfoortse en VVAA vergoed. Mindfulness Based Cognitieve Therapie wordt alleen vergoed als er sprake is van terugkerende depressies. Beplaalde aanvullende verzekeringe vergoeden een klein deel. Indien u behandeling wenst voor klachten of met methoden die niet voor vergoeding in aanmerkingen komen dan bent u uiteraard toch van harte welkom. U kunt de behandeling dan zelf betalen. Tarieven vindt u hieronder.

 

Tarieven buiten vergoeding

Voor consulten die buiten verzekerde zorg vallen (OVP), gelden onderstaande tarieven. Deze tarieven gelden ook als u ervoor kiest om de behandeling zelf te betalen. Er wordt maandelijks een factuur gestuurd. De diensten zijn vrijgesteld van BTW, tenzij betaald door de werkgever.

 • Intake: €90,00 voor 60 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd (administratie)
 • Vervolgconsult: €90,00
 • Telefonisch consult: €30,- voor 15 minuten
 • E-consult: €21,-

 

No show tarief

Als een afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, kan een no show tarief van €42,50 in rekening worden gebracht.